CM projects

Aantal oproepkrachten in 15 jaar ruim verdubbeld, uitzendwerk stabiele factor

Schrijver

Twan

Onderwerp Nieuws
Gepubliceerd op

februari 22, 2019

In 2018 waren er ruim 3 miljoen flexwerkers (15 tot 75 jaar) in Nederland, van wie bijna 2 miljoen flexibele werknemers en bijna 1,1 miljoen zzp’ers. De meest voorkomende flexvorm is de zzp’er-eigen arbeid (864 duizend), gevolgd door de oproepkracht (539 duizend). Dat blijkt uit de nieuwste update van de Flexbarometer over het vierde kwartaal 2018. De flexvormen die ten opzichte van vijftien jaar geleden naar verhouding het meest zijn toegenomen, zijn de werknemers met een vast contract zonder vaste uren, de tijdelijke werknemers zonder vaste uren en de oproepkrachten. Het aantal oproepkrachten is ruim verdubbeld. Het afgelopen jaar groeide het aantal tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract het meest (12%). Het aandeel uitzendkrachten in de groep flexibele werknemers bleef verhoudingsgewijs redelijk stabiel op 13%. In totaal waren er in het vierde kwartaal van 2018 289.000 uitzendkrachten.

Oproepkrachten zijn de jongste flexwerkers. De gemiddelde leeftijd is 27 jaar. Bij uitzendkrachten en tijdelijke werknemers met uitzicht op vast ligt de gemiddelde leeftijd met 37 jaar en 34 jaar een stuk hoger. Zzp’ers behoren juist vaker tot de oudere leeftijdsgroepen, 59 is 45 jaar of ouder. De zzp’er-eigen arbeid is gemiddeld 46 jaar.

De barometer is gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking van het CBS. De Flexbarometer geeft op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier een helder beeld van het aantal werkenden in Nederland, verdeeld over de verschillende typen contracten, vast en flex, in tien sectoren. Op landelijk niveau worden zo de trends zichtbaar gemaakt in de ontwikkeling van flexwerk. De grafieken van de website zijn te downloaden als plaatjes voor eigen gebruik. U kunt zich ook via een alertservice aanmelden voor de updates, zodat u hier automatisch bericht van krijgt.

Bron: abu.nl