CM projects

Hoe zou Nederland eruitzien zonder uitzendwerk?

Schrijver

Twan

Onderwerp Nieuws
Gepubliceerd op

augustus 14, 2019

Op verzoek van de ABU onderzocht SEO, een bureau dat economisch onderzoek doet, de maatschappelijke kosten en baten van uitzendwerk. De conclusie: uitzendwerk zorgt voor extra werkgelegenheid, lagere uitkeringslasten, hogere belastingopbrengsten voor de overheid en een jaarlijkse toegevoegde waarde voor onze economie van ruim 21 miljard euro. 

In het onderzoek is gekeken naar wat de maatschappelijke en economische waarde van uitzendwerk is, de zogeheten maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA).

Leer hier het hele artikel.

Bron: ABU